Vậy là gần 1 năm 3 tháng kể từ ngày Dép Lào đăng bài viết trên blog nhokhungdideplao.com. Cũng gần như chừng ấy thời gian Dép Lào vật vã cho…

Vài ngày sau khi tôi cắt đứt với bạn Gấu, tôi nhận ra nỗi buồn đang ăn dần lấy tôi, như một đàn cá rỉa mồi. Đó là khi tôi…

Hôm nay ngày 29 tháng năm 2018. Viết ra mấy dòng này chỉ để tâm sự tào lao thôi. Mình có một lúc nhều dự án. Hai dự án để…

Nếu bạn đang thắc mắc người viết blog này là ai, và rốt cuộc người làm dự án “1500 ngày vòng quanh thế giới” là người như thế nào, hãy…

April, 2017. This scene melted my heart. For its lovely, lonely, freezing, warm and peace. Just like something has broken, something has born. Might be fear has broken, courage has…