Hôm nay bạn sắp đọc chuyện số 2 trong “Chuyện thất nghiệp”, mang tên “Giấc mơ hoang đường”, chống chỉ định cho người nào không thích mơ mộng 😉 Câu…

Hôm nay trên Cuộc sống văn phòng, Dép Lào kể câu chuyện thứ 4 trong “Chuyện thất nghiệp”, mang tên “Ai đi Côn Lôn mùa thu này?”. Nhân vật chính…

Hôm nay Dép Lào kể câu chuyện thứ ba trong mục “Chuyện thất nghiệp”, mang tên “Goodbye”. S. là một cô gái đang tạm thời thất nghiệp, ở nhà. Trong thời…