Hôm nay bài học đến từ chính câu chuyện của cá nhân Dép Lào. 7 triệu và bài học về lòng tham #1. Một vụ đầu tư thất bại Có…

Bài viết hôm nay nói về chuyện“Làm sao để có thu nhập tốt hơn?“. 1. Kinh nghiệm của Ron Rule Dép Lào dịch câu trả lời trên Quora của Ron…

1. Ai đang kéo bạn xuống? Bài này chỉ dành cho người đang ở trạng thái sau: Vừa được thăng chức thăng lương. Hoặc đang muốn thay đổi cuộc sống…