Hôm nay Dép Lào kể chuyện thứ 4 trong chuyên mục “Chuyện văn phòng”, mang tên “Tăng ca”. Chuyện lấy cảm hứng từ những ngày đi làm từ sáng đến…

Hôm nay Dép Lào kể chuyện thứ 3 trong chuyên mục “Chuyện văn phòng”, mang tên “Tiền đi đâu hết rồi?”. Chuyện lấy cảm hứng từ N. N. là một…

Hôm nay bạn sắp đọc câu chuyện thứ hai trong chủ đề “Chuyện văn phòng”, mang tên “Drama Queen”, nằm chống chỉ định cho người nào không… làm văn phòng ?…

Hôm nay bạn sắp đọc chuyện số 2 trong “Chuyện thất nghiệp”, mang tên “Giấc mơ hoang đường”, chống chỉ định cho người nào không thích mơ mộng 😉 Câu…