April, 2017. This scene melted my heart. For its lovely, lonely, freezing, warm and peace. Just like something has broken, something has born. Might be fear has broken, courage has…

Nguồn ảnh: Click here Trên đời chỉ có một chân lý: “Mọi thứ luôn thay đổi ngoại trừ sự thay đổi”. Và Dịch mô tả sự thay đổi đó, đó…

Người ta thường hay nói, hãy tạo ra sự khác biệt. Đặc biệt là trong viết. Phải có một giọng văn riêng, một cách viết riêng, một phong thái riêng.…

Nguồn ảnh: Click here. Hôm nay mình viết ra những bài học của những ngày đã qua. Hôm nay đọc một cuốn truyện của Adachi sensei, thấy ổng có vẽ…