(Nếu bạn để ý, sẽ phát hiện ra các bài viết trên Nhokhungdideplao.com mình rất ít khi xưng “tôi”. Bởi vì, khi nào mình xưng “tôi”, đồng nghĩa với lối…

Hôm nay bài học đến từ chính câu chuyện của cá nhân Dép Lào. 7 triệu và bài học về lòng tham #1. Một vụ đầu tư thất bại Có…

Nguồn ảnh: Click here. Hôm nay mình viết ra những bài học của những ngày đã qua. Hôm nay đọc một cuốn truyện của Adachi sensei, thấy ổng có vẽ…

Bài viết hôm nay nói về chuyện“Làm sao để có thu nhập tốt hơn?“. 1. Kinh nghiệm của Ron Rule Dép Lào dịch câu trả lời trên Quora của Ron…